?

Log in

No account? Create an account
Hyn/Iris
13 December 2020 @ 03:32 pm

Drop a comment here if you want to friend me.
Warning! There's nothing here. Most of my entries are neither locked nor allowed comment.
For my graphics, please come over toriyaki
tumblr | twitter
(Because I barely use LJ)
 
 
Hyn/Iris
12 December 2020 @ 08:58 pm
So, one day I felt bored and decided to do this. I uploaded these single and used in a forum, and don't want to waste the links. All of them were uploaded in mediafire, so if you have problems with MF feel free to ask me to upload onto another host.
Oh just look at those tags & click in Collapse )
 
 
°∇°: confused
 
 
Hyn/Iris
12 December 2013 @ 08:55 pm
It's the Vietnamese translation of "Falling like a flip of a coin" by the lovely bashfulbetty (thanks again for the permission), one of my few favourite Thorki fics on the internet, and no one has translated it yet so... here you go!

-----

Tựa: Falling like a flip of a coin (rơi như đồng xu rớt)
Tác giả: bashfulbetty và bản tiếng anh ở đây
Fandom: Thor, Thorki, Thor/Loki
Rate: R
Thể loại: là AU ở thế giới hiện đại nhưng có thông với cả Asgard nữa
Tóm tắt: Thor và Loki tái sinh ở thế giới người trần và yêu nhau và họ không nhớ quá khứ của mình nhưng có một sự thật to đùng đằng sau đó ~

-----

Một tia sáng trắng vụt lóe lên trong đau đớn và tâm trí anh như bùng nổ; anh nghe ai đó gọi tên rồi buông tay thả rơi em trai mình, và ngất đi.

/ / /

Thứ Năm, và sa mạc phủ một màn lấp lánh, anh nheo mắt nhìn, mọi thứ như nhòe đi trong không trung, nhưng chắc đó chỉ là một trò khác do cơn đau đầu của anh tạo ra.

( đọc ở đây )
 
 
Hyn/Iris
22 June 2013 @ 03:24 am
→ Hey guess what? After all these years, my user pic is still that stupid picture of those two guys with that stupid quotation I made up in my own head.